Záchytná vanička pro práci s kapalinami (záchytný objem 20 až 100 litrů)Záchytná vanička pro práci s kapalinami na pracovišti zajišťuje zachycení unikajících kapalin, bezpečné stáčení, přelívání a udržení čistého pracoviště. Chrání před únikem hořlavých a nebezpečných kapalin.

Vanička je vybavena vyjímatelným roštem a její údržba a čištění je proto snazší. Vanička je vyrobena z odolného polyetylenu.

Úkapová vanička s vyjímatelným roštem je vhodná pro umístění malých nádob s kapalinami ohrožujícími čistotu a bezpečnost pracovního prostředí. Slouží také jako záchytná nádoba pro náhodné úkapy při přečerpávání kapalin. Tím, že vanička zachytí úkapy dříve, než se dostanou na podlahu, snižuje nebezpečí zranění při uklouznutí a přispívá k čistotě na pracovišti. Po vyjmutí roštu lze vaničku snadno vyčistit.

Pro skladování nebezpečných látek je nutno splňovat legislativní nařízení, která rozdělují nebezpečné chemické látky do tříd skladovatelnosti a k těmto třídám uvádí i příslušná bezpečnostní opatření týkající se skladování látky dané nebezpečnosti a společného skladování s jinými látkami.

Na skladování nebezpečných látek a směsí se vztahují následující omezení:
- police na skladování musejí vyhovovat skladovaným látkám (kompatibilní s danou chemikálií);
- minimální vzdálenost mezi neslučitelnými látkami je tři metry; nesmějí být umístěny společně na policích;
- pokud tomu není podlaha skladu uzpůsobena (povrch, spádování do vhodného záchytného odtoku), neměly by být chemikálie skladovány na podlaze;
- látky s nejvyšší nebezpečností by neměly být běžně přístupné;
- žíraviny není vhodné skladovat ve výškách (max. 1,5 m od podlahy);
- pro hořlavé kapaliny by měl být sklad vybaven prostorem pro záchyt (kapacita vany by měla být min. 10 % z celkového objemu skladovaných kapalin nebo minimálně 100 % - objemu největší skladované nádoby);
- žíraviny by měly být umístěny v záchytných vanách;
- sklady chemikálií musejí být označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách;
- nebezpečné chemické látky a směsi skladujte pokud možno vždy v originálních označených a uzavřených obalech (náhradní nebo pracovní obal musí být odpovídající a označený z hlediska bezpečnosti);
- dodržujte pravidlo odděleného skladování kyselých a zásaditých látek;
- dodržujte skladovací teplotu uvedenou na etiketě nebo v bezpečnostním listě a další skladovací pokyny v oddíle 7 bezpečnostního listu;
- dodržujte pravidlo zacházení s nevyčištěnými prázdnými obaly jako s plnými;
- nebezpečné chemické látky a směsi skladujte tak, aby nemohlo dojít k poškození životního prostředí (záchytné vany);
- ve skladu by nemělo docházet k otevírání obalů, přelévání či ředění nebezpečných látek;
- manipulovat s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi by měli pouze proškolené osoby.
 

Zvolit variantu

Název variantyDodáníKusů
20 lskladem
30 lskladem
40 lskladem
60 lskladem
100 lskladem
Poptáváte větší množství kusů (cca 10 a více)? Požádejte o individuální nabídku. Poptat

Parametry produktu

VariantaMateriálBarvaDélkaŠířkaVýškaHmotnostNosnostZáchytný objem
20 lpolyetylen černá 600 mm400 mm155 mm3 kg50 kg20 l
30 lpolyetylen černá 810 mm410 mm160 mm4,5 kg50 kg30 l
40 lpolyetylen černá 800 mm600 mm155 mm6,5 kg100 kg40 l
60 lpolyetylen černá 1000 mm600 mm175 mm8,5 kg200 kg60 l
100 lpolyetylen černá 1200 mm800 mm175 mm16 kg210 kg100 l