Vsakovací systémy

Cílem instalace vsakovacích systémů je snížit zátěž na kanalizační síť, která odvádí dešťovou vodu do čistírny odpadních vod.
 
 
S účinností tzv. poplatku za odpadní vodu zavedeného v mnoha obcích, městech a správcích kanalizace, se rovněž využívá poplatek za srážkovou vodu. Ten je vypočítán podle rozlohy zastavěných nebo zpevněných ploch, jako jsou budovy, parkovací místa, nádvoří, chodníky a silnice, které odvádějí dešťovou vodu do kanalizace.
 
Běžným požadavkem stavebních úřadů při manipulaci se srážkovou vodou je vsakování. Pokud je místní podloží dostatečně propustné, existuje široká škála technických řešení. Proto jsou používány plošné vsakovací systémy sestavené z vsakovacích prvků, jako jsou vsakovací bloky nebo vsakovací tunely. Ty mají výhodu minimálně trojnásobné akumulační schopnosti ve srovnání se štěrkem, což znamená menší výkop při zachování stejného retenčního objemu. 
 
V této kategorii naleznete produkty, jako jsou vsakovací tunely, vsakovací bloky, šachty, víka, prodloužení a spojovací materiál a další příslušenství, které poslouží k efektivnímu vsakování dešťové vody.
 
Nalezeno: 22 produktů. Zobrazeno: 1-22
 
Nalezeno: 22 produktů. Zobrazeno: 1-22